truy Lượt Xem:10509

Tư vấn các thủ tục kế toán khi doanh nghi mới hoạt động, Tư vấn về hóa đơn, chứng từ kế toán, Tư vấn về tính thuế, kê khai thuế, Tư vấn xử lý các nghiệp vụ kế toán

Các gói dịch vụ tư vấn kế toán cho doanh nghiệp

Đôi khi doanh nghiệp bạn không cần sử dụng các gói dịch vụ kế toán lớn như : dọn dẹp sổ sách kế toán, kê khai thuế, quyết toán thuế...bạn có thể cân nhắc sử dụng một số dịch vụ kế toán của chúng tôi sau đây:

STT Nội Dung Tư Vấn Mức Phí
1  Tư vấn các thủ tục kế toán khi DN mới hoạt động 300.000 VNĐ
2 Tư vấn về hóa đơn, chứng từ kế toán 300.000 VNĐ
3 Tư vấn về tính thuế, kê khai thuế 500.000 VNĐ
4 Tư vấn xử lý các nghiệp vụ kế toán 500.000 VNĐ
5 Tổ chức bộ máy kế toán tại doanh nghiệp 500.000 VNĐ
6 Kiểm tra sổ sách,báo cáo tài chính của doanh nghiệp : Phát hiện các sai sót trọng yếu, tư vấn khắc phục 2.000.000 VNĐ
7 Xây dựng các quy chế quản lý tài chính kế toán, hệ thống báo cáo quản trị tại DN 5.000.000 VNĐ
8 Dịch vụ phỏng vấn nhân sự kế toán 1.000.000 VNĐ
9 Dịch vụ cung cấp nhân sự kế toán cho DN 1.500.000 VNĐ
10 Tư vấn Thuế-Kế toán dài hạn 1.000.000 VNĐ

 

Mọi thông tin liên hệ quý doanh nghiệp liên hệ qua: 

- Email: lehaivan2016@gmail.com

- Hotline : 0966.63.63.87  - Mr Văn.

 

 Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn