truy Lượt Xem:10385

Theo quy định tại Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính:

Khi kế toán hoá đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ hoặc đã lập hóa đơn GTGT và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Thì người bán và người mua phải lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hoá đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

Trungtamketoanhanoi xin chia sẻ mẫu biên bản thu hồi hóa đơn viết sai:

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn GTGT viết sai mới nhất năm 2017 theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---oOo---

BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN  ĐÃ LẬP.

Số 0018/BBTHHĐ

Căn cứ Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

Hôm nay, ngày 12/6/2016, đại diện hai bên gồm có:

BÊN A :   CÔNG TY TNHH VIỆT TIẾN

Địa chỉ :  Số 10 - Nguyễn Cơ Thạch - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại : 0904.432.333                      MST: 07161941663

Do Ông (Bà) : Nguyễn Duy Tiến        Chức vụ : Giám đốc

BÊN B :  Công ty Cổ phần Hải Hà

Địa chỉ :  Số 237 – Lý Thường Kiệt - Hà Nội

Điện thoại : 0973.533.092              MST: 0136890183

Do Ông (Bà): Đặng Hải Nam           Chức vụ : Giám đốc

Hai bên,thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu: HD/12P số 0034216 ngày 02/03/2016 để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số 01GTKT3/001, ký hiệu: HD/12P số 003430 ngày 10/03/2017

Lý do thu hồi  : Viết sai đơn giá trên hóa đơn

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                     ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn