truy Lượt Xem:10384
Số lượng tài khoản kế toán là rất nhiều và việc ghi nhớ hết các tài khoản này là điều không dễ dàng gì. Vậy làm sao để có thể nhớ hết các tài khoản này? Đầu tiên bạn cần phải hiểu bản chất của từng nhóm tài khoản thì mới có thể nhớ nhanh và lâu được. 
Một số nguyên tắc ghi nhớ:
 1. Các nguyên tắc định khoản kế toán
 • Tổng tài sản luôn bằng tổng nguồn vốn. (Tổng TS = Tổng NV).
 • Nghiệp vụ có biến động tăng ghi 1 bên/ Nghiệp vụ nào có biến động giảm ghi 1 bên.
 • Số dư tài khoản có thể có cả ở Bên Nợ và Bên Có. Tuy nhiên lưu ý: Biến động tăng bên nào thì có số dư bên đó
 • Xác định các đối tượng kế toán được thực hiện trong những nghiệp vụ kinh tế phát sinh đó.
 • Luôn nhớ nguyên tắc bên Nợ ghi trước, bên Có ghi sau trong mọi nghiệp vụ.
 • Tổng giá trị của Bên Nợ  bằng tổng giá trị của Bên Có. (Bên Nợ = Bên Có)
 • Cách hạch toán tài khaorn theo nguyên tắc Chữ T: Bên trái ghi Nợ, bên phải ghi Có.
Mẹo ghi nhớ các tài khoản kế toán
 1. Làm quen với các tài khoản
Bước đầu làm quen giúp cho bạn có cái nhìn tổng quát nhất về hệ thống tài khoản kế toán. Bạn cần nắm được có bao nhiêu tài khoản và trong mỗi tài khoản có những tài khoản cấp 1, cấp 2 nào. Như vậy bạn sẽ hệ thống hoá một cách dễ hình dung nhất.
Việc đầu tiên bạn cần là nên học từng loại tài khoản một. Học học và hiểu bản chất của loại tài khoản này rồi mới học sang tài khoản khác để tránh tình trạng tài khoản nào cũng mơ hồ.
 
 1. Chia hệ thống tài khoản kế toán theo mẹo sau để học
 • Nhắc đến Tiền là nhớ đến TK đầu 1.
 • Nhắn đến Chi phí dài hạn và các Tài sản cố định là nhớ đến TK Đầu 2.
 • Nhắc đến Nợ phải trả và các khoản phải nộp là nhớ đến TK Đầu 3.
 • Nhắc đến Vốn Chủ sở hữu là nhớ đến TK Đầu 4.
 • Nhắc đến Doanh thu là nhớ đến TK Đầu 5
 • Nhắc đến Chi Phí là nhớ đến TK Đầu 6
 • Nhắc đến việc TẬP HỢP Chi phí và Doanh thu thì nhớ đến TK đầu 9.
 1. Cách phân chia hệ thống tài khoản thành từng loại
 • Những tài khoản tài sản:
Đây là những TK Đầu 1 và Đầu 2. Với nguyên tắc ghi nhận như sau: Phát sinh tăng ghi Bên Nợ, phát sinh giảm ghi Bên Có
Hãy nhớ TĂNG NỢ, GIẢM CÓ với TK Tài sản đầu 1 và đầu 2 nhé!
Mẹo ghi nhớ các tài khoản kế toán
 
 • Những tài khoản Chi Phí
TK Chi phí là những TK Đầu 6 và Đầu 8. Những TK này mang tính chất như Tài sản nên nguyên tắc ghi nhận giống như Tài sản. Phát sinh tăng ghi Bên Nợ, phát sinh giảm ghi Bên Có
Mẹo ghi nhớ các tài khoản kế toán
 • TK Xác định kết quả kinh doanh
  TK về xác định kết quả kinh doanh là những TK thuộc Đầu 9.
 • Những tài khoản nguồn vốn
  TK Nguồn Vốn là những tài khoản Đầu 3 và Đầu 4. Nguyên tắc ghi nhận như sau:
  Phát sinh giảm ghi bên Nợ, phát sinh tăng ghi bên Có.
 • Những tài khoản Doanh thu
  TK doanh thu là những Tài khoản Đầu 5 và Đầu 7. Những TK này mang tính chất của Nguồn vốn nên nguyên tắc ghi nhận sẽ như Nguồn Vốn. Phát sinh giảm ghi bên Nợ, phát sinh tăng ghi bên Có.
 • Những tài khoản nguồn vốn
  TK Nguồn Vốn là những tài khoản Đầu 3 và Đầu 4. Nguyên tắc ghi nhận như sau:
  Phát sinh giảm ghi bên Nợ, phát sinh tăng ghi bên Có.
 • Những tài khoản Doanh thu
  TK doanh thu là những Tài khoản Đầu 5 và Đầu 7. Những TK này mang tính chất của Nguồn vốn nên nguyên tắc ghi nhận sẽ như Nguồn Vốn. Phát sinh giảm ghi bên Nợ, phát sinh tăng ghi bên Có.

Với bài viết chia sẻ này, trungtamketoanhanoi.top hy vọng sẽ giúp ích được các bạn trong việc ghi nhớ tài khoản kế toán. Chúc các bạn thành công!Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn